HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE TRƯỜNG


♥ Để đăng ký sử dụng xe trường, bạn phải có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, liên hệ Phòng Thiết Bị Vật Tư (Tầng 7 - Phòng 704B), gặp Anh Phan Nguyễn Quí Tâm để được cấp tài khoản.
♥ Sau khi đăng nhập và đăng ký lịch sử dụng xe thành công, thì sự kiện sẽ được thêm vào danh sách chờ duyệt. Kết quả sẽ được thể hiện trên trang chủ nếu lịch đăng ký sử dụng xe của bạn không trùng với lịch đã đăng ký trước đó.
♥ Các file đính kèm phải bằng file PDF để làm minh chứng duyệt ưu tiên .

♥ Tại giao diện trang chủ ta sẽ thấy các sự kiện trong các ô lịch với cấu trúc:

[Thời gian bắt đầu sự kiện] - [các loại xe] - [Tên đơn vị mượn]

♥ Các sự kiện xuất hiện trên lịch là các xe đã được duyệt.

♥ Sự kiện màu đen là sự kiện đã .

♥ Các ký hiệu theo màu quy định trên trang chủ là các xe tương ứng đã được duyệt.

♥ Để xem chi tiết sự kiện bất kỳ trên lịch, ta nhấp vào sự kiện đó.

♥ Để mượn xe ta tiến hành đăng nhập bằng tài khoản được cấp

♥ Tại giao diện đăng ký, ta chọn Loại xe cần mượn VD:Xe Toyota Vios – 4 chỗ, Xe Toyota Hiace – 16 chỗ, Xe Daewoo – 45 chỗ

♥ Ngày mượn, ta chọn vào biểu tượng lịch, để chọn ngày mượn, chọn vào biểu tượng đồng hồ để chọn giờ mượn. Hoặc bạn có thể gõ trực tiếp ngày giờ mượn vào khung nhập ngày giờ theo định dạng [mm/dd/yyyy HH:mm] Ví dụ: Bạn muốn mượn vào ngày 31/12/2016, lúc 14:00 thì nhập 12/31/2016 14:00

♥ Ngày trả thì tương tự, bạn muốn trả khi nào thì chọn vào ngày giờ muốn trả.

♥ Nội dung công tác cần ngắn gọn, xúc tích, không quá dài dòng.

♥ Nơi công tác cần ngắn gọn

♥ Địa điểm đón là nơi lái xe chờ